Praktisk info

Tverrfaglig seminar 2018 - PÅ TVERS - Program 2.0 - FERDIG - WEB - Forside

Bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige temaer som er bestemt i overordnet del av læreplanen. Flere fag har kompetansemål knyttet til dette temaet allerede, men med Fagfornyelsen stilles det større krav til skolene om tverrfaglig samarbeid.

Seminaret er for deg som underviser i geografi, samfunnsfag, norsk og/eller naturfag i videregående skole. Vi anbefaler deg å ta med deg en kollega fra samme skole på seminaret. Ved å invitere lærere fra flere ulike fag ønsker vi å inspirere til felles undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling.

På seminaret presenterer vi et tverrfaglig undervisningsopplegg som du som lærer kan ta i bruk sammen med elevene dine på skolen. Elevene skal jobbe med å løse ulike problemstillinger, lære om kildekritikk, og bli bevisst sin egen rolle og påvirkning.

Opplegget består av flere deloppgaver, konkrete kilder og forslag til vurdering. På seminaret får du som lærer en full gjennomgang av opplegget, tips til arbeid på tvers, og tips til hvordan du kan bruke metoden i andre situasjoner.

På seminaret møter du andre lærere i videregående skole, og får praktiske tips til gjennomføring og arbeidsmetode. Seminaret har et begrenset antall plasser.

Tverrfaglig seminar 2018 - PÅ TVERS - Program 2.0 - FERDIG - WEB - Bakside